Facebook - polub nas!

Znajdź skrytkę!

Polecamy

Kolorowe JeziorkaKolorowe jeziorka to cztery stawy u podnóża Wielkiej Kopy (871 m n.p.m.) w Rudawach Janowickich, powstałe w miejscu wyrobisk dawnych niemieckich kopalni. Swoje kolory jeziorka zawdzięczają składowi chemicznemu ścian i dna wyrobisk. Warto je zobaczyć, ale trzeba byc ostrożnym - w naszym przypadku Sergiusz zaliczył kąpiel w Purpurowym Jeziorku... :)


KOLOROWE JEZIORKA

Kolorowe Jeziorka
Panorama - Purpurowe Jeziorko

Kolorowe Jeziorka to jedno z najpiękniejszych miejsc Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Położone są w miejscowości Wieściszowice na północnym zboczu Wielkiej Kopy. Na zboczu rozmieszczone są cztery jeziorka: żółte, purpurowe, błękitne (lazurowe) i zielone. Zabarwienie jeziorek związane jest z występowaniem związków chemicznych na ścianach i dnie wyrobisk. Wszystko to dzięki łupkom pirytonośnym, które były przyczyną budowy kopalni na tym obszarze od XVIII do XIX wieku. Po zamknięciu kopalni do głosu doszła natura, która wypełniła wyrobiska kopalniane wodą tworząc zjawiskowe jeziorka. Żółty Stawek jest to najmłodsze jeziorko powstałe pośród pokopalnianych hałd. Purpurowe Jeziorko to zalane wyrobisko po najstarszej kopalni, która została uruchomiona w 1785 roku i nosiła nazwę „Nadzieja”- „Hoffnung". Eksploatowano tutaj z łupków łyszczykowych (o zawartości do 20 % siarki) piryt. Długość wyrobiska ma ok. 430 m, szerokość ok. 110 m i wypełniona jest wodą niesamowitego koloru rdzawo-żółtego, otaczają je malownicze skarpy i piękne drzewa. Zbocza, strome urwiska, skałki, a także tunel również mają rdzawo-żółtą barwę ze względu na obecność siarki. Woda w Purpurowym Jeziorku jest roztworem kwasu siarkowego. Dopełnieniem całości jest specyficzny zapach jeziorka. Podczas potężnych powodzi w 1997 roku odsłoniły się szczeliny w utworach w których znajduje się wyrobisko Purpurowego Jeziorka i cała woda z niego spłynęła. Po roku jeziorko wypełniło się ponownie wodą, ale jego barwa nie jest już tak intensywna jak dawniej. Być może za kilka lat, gdy rozpuści się w niej więcej związków żelaza, jeziorko odzyska dawny kolor. Kolejnym Jeziorkiem, które napotkamy kierując się zielonym szlakiem do góry jest Jeziorko Błękitne zwane także Lazurowym, które powstało na terenie dawnego wyrobiska „Nowe Szczęście”. Zawdzięcza ono swój kolor związkom miedzi i w przeciwieństwie do Purpurowego, jego woda jest czysta i bez zapachu. Stawek jest niewielki: jego średnica wynosi w najszerszym miejscu około 50 m, a długość ok. 150 m. Podążając dalej dochodzimy do najwyżej położonego jeziorka - Zielonego Stawu. Tu znajdowała się niegdyś kopalnia „Gustaw Grube”. Stawek niestety pojawia się i znika, bowiem podczas suchych okresów doszczętnie wysycha. Stawy znajdują się na różnych wysokościach. Najniższy z nich - Purpurowe Jeziorko  leży na wysokości ok. 560 m n.p.m., a najwyżej położony Zielony Stawek na ok. 730 m n.p.m. Pomiędzy nimi usytuowane jest Błękitne Jeziorko na wys 635 m n.p.m.

My przy Purpurowym Jeziorku przekonaliśmy się, że puszczanie kaczek bywa niebezpieczne - Sergiusz ta zabawę zakończył kąpielą w roztworze kwasu siarkowego...  jakim jest Purpurowe Jeziorko.

Źródło: kolorowejeziorka.pl